Värmlands viktigaste industri siktar framåt

20 januari 2014

Pressmeddelande 165 ledare från fack och arbetsgivare inom massa- och pappersindustrin samlas 21-22 januari på Karlstad CCC för att stärka branschens konkurrenskraft. Flera företag från regionen deltar, bland dem BillerudKorsnäs; Rottneros och Stora Enso.

Syftet med Ledarkonferensen är att diskutera nya rön inom skiftarbete och hälsa, stresshantering med mera.

- Skogsindustrin är Värmlands viktigaste basindustri. Här jobbar närmare 25 procent av de som är direkt anställda inom länets industri, säger Mårten Ericsson, ordförande i Sirius som bjuder in till konferensen.

Karin Andersson, HR-specialist, Stora Enso Skoghalls Bruk är en av föredragshållarna. Hon kommer bland annat att berätta om brukets arbete med säkerhet och hälsa.

- Det känns bra kunna dela med oss av våra goda exempel, samtidigt som vi får inspiration från andra företag inom branschen som jobbar med samma frågor, säger Karin Andersson.

Se http://bit.ly/1eGpKH2 för programmet för ledarkonferensen. Välkomna att besöka oss på Karlstad CCC.

För mer information kontakta:

Mårten Ericsson, ordförande för Sirius, 070-342 86 34.

Sirius, Skogsindustrins råd för Industriell Utveckling, är ett partsgemensamt forum inom massa och pappersindustrin med fokus på utveckling inom arbetsmiljö, jämställdhet, kompetens och ledarskap/medarbetarskap.

Kungsträdgårdsgatan 10, Box 1721, 111 87 Stockholm, Telefon växel: 08-762 67 55
www.industrisirius.se

alla-logotyper.jpg