Vem tycker du ska få Industrins jämställdhetspris 2015?

14 oktober 2014

Nyhet Nu öppnar nomineringen till Industrins jämställdhetspris 2015. Priset delas ut till ett industriföretag som har genomfört intressanta insatser för ökad jämställdhet. Juryn består av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarförbund inom industrin.

Genom Industrins jämställdhetspris sprids information om nya arbetssätt och goda exempel, som i sin tur kan inspirera fler företag i utvecklingen av jämställdhetsarbetet.

Förhoppningen är att detta ska leda till att ännu fler kvinnor söker sig till industrin och att vi får fler kvinnor på ledande positioner. Idag är runt entredjedel av de anställda i industrin kvinnor och andelen kvinnliga chefer i näringslivet som helhet är knappt 30 procent.

Studier visar att det finns ett positivt samband mellan jämställdhet, mångfald och lönsamhet i företag.

Så nominerar du
Nu är nomineringen till Industrins jämställdhetspris 2015 öppen. Tycker du att ditt företag har genomfört insatser på jämställdhetsområdet som är värda att prisas eller har du något annat företag som du vill nominera?

Skriv i så fall en sammanfattning av vad det nominerade företaget har genomfört inom jämställdhetsområdet och skicka den till anna.nordin@li.se.

Sista dag för nominering är den 30 november 2014.

Vinnaren av Industrins jämställdhetspris kommer att bjudas in till prisutdelningen under Industridagen i Södertälje den 5 februari 2015. Företaget får tillfälle att berätta om sitt jämställdhetsarbete både under Industridagen och vid ett av parterna arrangerat seminarium i Almedalen sommaren 2015.

Har ni frågor om Industrins jämställdhetspris går det bra att kontakta Anna Nordin, Livsmedelsföretagen, tel: 076-812 65 07

Bakgrund
Industrins jämställdhets pris instiftades av industrins parter 2011. År 2012 gick priset till Indexator AB och år 2013 till Boliden.