Vi ger dig svaren på dina arbetsgivarfrågor!

19 augusti 2014

Nyhet Passa på att anmäl dig till höstens kurser redan nu.

Diskrimineringslagen och lönekartläggning 
22 oktober i Stockholm
Arbetsrätt 2 dagar 11-12 november i Karlstad
Avtalskurs Röda avtalet 13 november i Karlstad
Avtalskurs SVEMEK 13 november i Karlstad
Avtalskurs Massa och papper 13 november i Karlstad
Avtalskurs Sågverk 13 november i Karlstad
Avtalskurs Gruvavtalet 13 november i Karlstad
Förhandla med facket 2 dagar 20-21 november i Stockholm