Vill ditt företag utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet?

19 december 2014

Nyhet Det arbetsplatsförlagda lärandet är en viktig del av yrkesutbildningen. Företagens engagemang är avgörande och det finns ett ständigt behov av arbetsplatsförlagt lärande på olika nivåer, i vårt utbildningssystem men också inom ramen för initiativ som till exempel yrkesintroduktionsanställningar.

I artikeln i länken nedan beskrivs några fördelar med det arbetsplatsförlagda lärandet. Industriarbetsgivarna kommer under våren 2015 att fokusera mer på det och vi är angelägna att komma i kontakt med företag som har intresse av att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet.

Vill ni veta mer, ta kontakt med Ylva Häggblad, projektledare och expert på yrkesintroduktionsanställningar.

Läs artikeln på svd.se