Yrkesintroduktionsavtalen skapar flexibilitet och möjligheter

18 december 2014

Nyhet Industrin står inför en betydande generationsväxling, vilket gör att kompetensöverföringen mellan generationerna måste säkras inom en snar framtid. En stor utmaning är att hitta arbetskraft med rätt utbildningsbakgrund. Den 3 december anordnades en välbesökt konferens i Göteborg om yrkesintroduktionsavtal, som är ett sätt att matcha intressanta industrijobb med unga arbetssökande.

- Yrkesintroduktionsavtalen skapar flexibilitet och möjligheter till att komplettera utbildningssystemet, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.
 
Idag söker sig för få ungdomar till industrirelaterade utbildningar och Statistiska centralbyrån uppskattar att det kommer saknas nära 100 000 teknikutbildade år 2030. Under konferensen i Göteborg fick besökarna ta del av företagsexempel på hur yrkesintroduktionsavtal har använts för att kompetenssäkra verksamheten.
 
- Modellen med yrkesintroduktionsavtal är något som är lätt för parterna att enas kring. Ett modernt sätt att möta framtidens utmaningar, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande, som var moderator för konferensen.
 
foredrag webb
 
Konferensen arrangerades av IKEM, Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna tillsammans med IF Metall. Parterna har under hösten informerat om yrkesintroduktionsavtalen, som ger företag möjlighet att skräddarsy sin kompetensförsörjning samtidigt som den yrkesintroduktionsanställde får relevanta kunskaper och erfarenheter för fortsatt arbete inom industrin.
 
Under konferensen berättade representanter från företag och lokala IF Metall-klubbar om hur de med hjälp av yrkesintroduktion säkrar sin kompetensöverföring till en ny generation medarbetare. Företagen beskrev positiva erfarenheter av anställningsformen och det talades om win-win-lösningar, strategisk kompetensförsörjning och lokal attraktionskraft. Under förmiddagens diskussioner efterfrågades fler goda företagsexempel att ta del av och möjligheter till erfarenhetsutbyten för att inspirera fler företag att använda sig av anställningsformen.
 
Ett av de medverkande företagen var Uddeholms AB, som representerades av Ellen Myrén Scott, personalchef, Christer Hollsten, personaladministratör och Olle Ronacher, klubbordförande IF Metall. Uddeholm har sedan 2006 haft ett lokalt avtal om aspirantanställningar i Hagfors, ett avtal som nu anpassats till yrkesintroduktionsavtalen. För Uddeholm är de här anställningarna ett sätt att återställa återväxten samtidigt som man ger ungdomar en chans att få jobb och stanna kvar i trakten. Uddeholm betonade vikten av att anpassa arbetssättet med avtalen efter företagets behov.
 
- Vi är riktigt överens om det här avtalet! konstaterade Olle Ronacher under Uddeholms presentation. Det här är ett bra sätt att få in ungdomar i företaget och samtidigt ge dem möjlighet att prova på flera delar av verksamheten.
 
Medverkande under konferensen var representanter från Ellco Food, Draka Kabel och Uddeholms AB samt Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Annelie Borgström, ombudsman IF Metall, Åke Svensson, vd Teknikföretagen och Jonas Hagelqvist, vd IKEM.