Arbetsrättsdag

Arbetsrättsdag samlade basindustrin

7 december 2015

Idag samlades omkring 40 personer som arbetar med personalfrågor inom basindustrin. Våra experter på Industriarbetsgivarna bidrog med nyheter inom arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor.

Dagens programpunkter:

Integritet
Vår chefsjurist Andreas Edenman lanserade i sitt första föredrag Industriarbetsgivarnas integritetsskrift och talade om olika situationer då integritetsfrågor måste beaktas, allt från whistblowing-system, rekrytering till drogtester och utpasseringskontroller. 

Diskriminering med bl.a. nya rättsfall
Med anledning av Industriarbetsgivarnas nya skrift om Diskriminering berättade Katarina Hellner, arbetsrättsjurist och förhandlare, om den senaste utvecklingen inom området och 2015 års rättsfall från arbetsdomstolen. Dessutom diskuterades om fetma kan utgöra en diskrimineringsgrund.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö presenterades av våra arbetsmiljöexperter Margareta Jernelöv och Cecilia Andersson. Arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling är de specificerade områdena som ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet fr.o.m. den 31 mars 2016, då föreskrifterna träder ikraft. 

Aktuella lagstiftningar
Ebba Lundgren, arbetsrättsjurist, talade om två lagförslag som har behandlats inom regeringen. Det ena gällde förslaget om att införa en ny regel i LAS för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar. Det andra gällde förslaget att införa ändringar i utstationeringslagen för att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer. Hon redogjorde även för ett par domar från Arbetsdomstolen som handlade om ”arbetstidsfusk”.

Avtal om konkurrensklausuler 
I Andreas Edenmans andra föredrag belystes huvuddragen i de nya avtalen om konkurrensklausuler och uppfinningar mellan SN och PTK. Dessa gäller på Industriarbetsgivarnas samtliga avtalsområden från 1 december 2015.

Inför Avtal 16
Huvuduppgiften för en arbetsgivarorganisation handlar om att teckna kollektivavtal och bidra med arbetsgivarservice. Därmed berättade vår förhandlingschef Per Widolf om detta uppdrag, om tidsplanen, processen, yrkanden o.s.v. 

Ta del av dagens presentationer

Genom att klicka här kan du som har ett personligt inlogg till vår hemsida ta del av presentationerna.
 

 

Katarina.jpg

Ebba.jpg

Per W o Andreas.jpg