Bara återhållsamma löneökningar kan reparera Sveriges lönerace

15 december 2015

Svensk industri sysselsätter omkring en miljon människor och genererar skatteintäkter på 150 miljarder kronor.
- Om vi försämrar konkurrenskraften för svensk basindustri så kommer den förr eller senare att läggas ned och då får vi verkligt stora problem i svensk ekonomi, säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf i en intervju i Arbetsmarknadsnytt.

Per Widolf är en av nyckelspelarna i årets avtalsrörelse. Han är med och förhandlar fram avtal för Industriarbetsgivarnas räkning och det här är den sjätte avtalsrörelsen som han sitter vid förhandlingsbordet. Industriarbetsgivarna ska sluta avtal med sju fackliga motparter – fyra LO-förbund och tre tjänstemannaförbund.

Organisationen företräder drygt 800 medlemsföretag med cirka 80 000 anställda och är arbetsgivarorganisationen företag inom gruv-, massa-, pappers-, stål-, metall-, sågverksindustrin samt svetsmekanisk industri.

Widolf befarar för att årets avtalsrörelse blir stökig, inte minst på grund av att LO-samordningen har spruckit.

– En sprucken LO-samordning gör avtalsrörelsen mer oförutsägbar. Det sätter en press på det lönebildningssystem som vi har haft under många år, säger han till Arbetsmarknadsnytt när vi träffar honom i Industriarbetsgivarnas lokaler i Kungsträdgården i Stockholm.

På arbetsgivarsidan är man dock samordnade. Tillsammans med övriga parter inom Industriavtalet förhandlar Industriarbetsgivarna fram det så kallade märket. Det innebär att det är den internationellt konkurrensutsatta industrisektorn som anger storleken på kostnadsökningarna och den ram som andra sektorer i avtalsrörelsen ska hålla. Den nivå på kostnadsökningar som industrins parter kommer överens om blir alltså norm för andra branscher. Den 21 december utväxlas kraven mellan fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna och den 31 mars nästa år löper de nuvarande avtalen ut. Senast då ska man vara överens.

Industrifackens krav är orealistiska

Nyligen gick de fem fackförbund som omfattas av Industriavtalet ut och krävde löneökningar på 2,8 procent. Widolf avfärdar kravet som orealistiskt.

– Fackens lönekrav på 2,8 procent är alldeles för högt och det är inte kompatibelt med en stärkt internationell konkurrenskraft.

Enligt Per Widolf måste fokus ligga på kostnadskontroll och nivån i avtalen måste stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Annars riskerar vi att förlora ännu fler jobb. Just nu minskar världshandelstakten, samtidigt som svensk industri tappar marknadsandelar i den globala varuhandeln. Globaliseringen av världsekonomin har skärpt konkurrensen och lett till ökade varsel och neddragningar inom svensk industri.

Samtidigt poängterar Widolf att den svenska industrisektorn är fragmenterad, vissa branscher tuffar på, medan andra kämpar med stora lönsamhetsproblem.

– Den del av massa och pappersindustrin som tillverkar tryckpapper har stora svårigheter, eftersom efterfrågan på tidningspapper minskar. Också stål- och gruvindustrin har enorma svårigheter just nu.

Svensk basindustri behöver lugn och ro

Lönerna inom industrin har under flera år ökat snabbare i Sverige än i av konkurrentländerna och därför är utrymmet för löneökningar mycket litet i kommande avtalsrörelse.

Tidigare i december meddelade arbetsgivarorganisationerna inom industrin att löneökningstakten i de kommande avtalen måste vara klart mindre än en procent om den svenska industrin ska ha en chans att förbättra sin konkurrenskraft.

– Dessutom behöver basindustrin långsiktighet och avtal som främjar en längre planeringshorisont. Företagen behöver lugn och ro.

Trots mörka moln på avtalshimlen är Per Widolf ändå optimistisk och betonar att Sverige har förutsättningar att vara ett fantastiskt industriland också i framtiden.

– Vi har traditionen, strukturen, kunnandet och Sverige är ett stabilt land. Utmaningen är att få fram de ingenjörer som branschen behöver och att kompetensförsörjningen klarar av att bidra till att leverera framtidens medarbetare, avslutar han.

Läs artikeln på Arbetsmarknadsnytt.