Sverige en räntedopad ekonomi på steroider

29 december 2015

Riksbanken försöker motverka en importerad deflationschock i form av fallande globala råvarupriser genom att via minusränta skapa en överhettad hemmaekonomi och en inhemsk inflationsbrasa. Det skriver Industriarbetsgivarnas chefekonom, Mats Kinnwall, här på Industriarbetsgivarnas webb och på Svenska Dagbladet Börsforum.

En, av få, positiva konjunkturöverraskningen i år är Sveriges starka utveckling, det lutar åt tillväxt kring 3,5 %. En snabb genomgång visar att Sverige i EU endast överträffas av Irland, Rumänien och Tjeckien. Än mer anmärkningsvärt är att därutöver endast sex Tigerekonomier i Asien (jag kan ha missat något land) ”slår” Sverige i tillväxtligan. Med undantag av Irland, med levnadsstandard i paritet med Sveriges, är det alltså endast länder som befinner sig i en upphinnarfas som växer, och ska så göra, snabbare än Sverige.

grafdec2015.jpg

Det är slående att exportberoende Sverige klarat sig så bra trots att världskonjunkturen fortsätter att hacka på i medioker takt. Studerar vi bakomliggande faktorer finns det dock anledning till besinning och eftertanke: Huvudskälet till att Sverige bryter mönstret är att Riksbanken skjutit in en rejäl dos dopingmedel de senaste åren! Exempelvis har reporäntan rensat för inflation (realräntan) fallit med 2 procentenheter sedan sommaren 2013 medan realräntan i Eurozonen, UK och USA har stigit. 

grafdec2.jpg

Kraftig penningpolitisk stimulans har självklart gett ordentlig skjuts till svensk hemmaekonomi. Dessutom har kronan försvagats med över 10 % att jämföra med eurons fall på c:a 7 % och dollarns och pundets förstärkning med över 15 %. En så kraftig valutaförändring påverkar självklart förutsättningarna för exportindustrin i länderna. 

grafdec3.jpg
 
Man måste också fråga sig hur vettigt det är att fortsätta att ösa in gratispengar i en ekonomi som redan växer betydligt snabbare än sin långsiktiga potential. Riksbanken försöker motverka en importerad deflationschock i form av fallande globala råvarupriser genom att via minusränta skapa en överhettad hemmaekonomi och en inhemsk inflationsbrasa. Det är ingen tillfällighet att de löntagarorganisationer som representerar inhemska sektorer vädrar morgonluft och avfärdar exportindustrins konkurrenskraft som fixpunkt i avtalsrörelsen. Jag skrev det i höstas och jag skriver det igen: Riksbankens politik äventyrar industrins konkurrenskraft!

 

Läs Mats Kinnwalls artikel på SvD Börsforum. Klicka här.

Läs mer av Mats Kinnwall.