Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, kommer till Skogsnäringsveckan

6 mars 2015

Nyhet ”Lönebildning som främjar industrins konkurrenskraft”. Det seminariet deltar Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, på under Skogsnäringsveckans invigningsdag 14 april.

Information om seminariet
Svensk industri har tappat marknadsandelar, samtidigt som arbetskraftskostnaderna är högre i Sverige än i jämförbara konkurrentländer. Parallellt riskerar basindustrins konkurrenskraft att undermineras av politiska förslag som är okänsliga i förhållande till industrins avgörande betydelse för välståndet i AB Sverige.

Lönebildningen knyts idag till stor del till Riksbankens inflationsmål, och inflationen har de senaste åren varit under målet på 2 procent. Hur ser Riksbanken på hanteringen av inflationsmålet inför Avtal 16? Finns det anledning att tro på att inflationsmålet infrias eller är det tillfälle att hitta en väg till lönebildning som bättre främjar industrins konkurrenskraft? Vi tar också upp: Hur är det ekonomiska läget?

Deltar gör även Lars Jagrén, chefsekonom Unionen och Mats Kinnwall, chefekonom Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna.

Läs mer om programmet och anmäl dig på www.skogsnaringsveckan.se

Vad är Skogsnäringsveckan?
Skogsnäringsveckan är den årliga mötesplatsen där branschen, politiker och andra intressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen. Veckan inleds med det traditionsenliga Skogsminglet och fortsätter med prisutdelning genom H.K.H. Prins Carl Philip samt inspirerande seminarier och föredrag.