Duvaktig Federal Reserve skjuter på räntehöjningarna

18 september 2015

Federal Reserves räntemöte under onsdag-torsdag resulterade i två viktiga besked:
- USA:s centralbank behåller målet för styrräntan till intervallet 0-0,25 procent
- Banken skruvade ner den förväntade banan för styrräntan och gav ingen tydlig signal om en näraliggande räntehöjning.

Federal Reserve hänvisade som väntat till ökad osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i världen – läs framförallt Kina – och den senaste tidens oro i de finansiella marknaderna som grund för beslutet att inte röra styrräntan. Dessutom konstaterar USA:s centralbank att ekonomin visserligen växer på i god takt och att arbetsmarknaden förstärks men att det fortfarande inte finns några signaler om stigande inflation.
Att styrräntan ligger kvar var ingen större överraskning även om det fanns en betydande osäkerhet bland analytiker kring beslutet. Däremot måste man säga att prognosrevideringen och den följande kommunikationen var mer duvaktig än förväntat. Nu förefaller det hugget som stucket om det ens blir någon räntehöjning under 2015, skulle nuvarande osäkra konjunkturläge och skakiga finansiella situation bestå är det knappast troligt.

De finansiella marknaderna tog självklart till sig Federal Reserves mjuka budskap vilket innebar kraftigt fallande räntor och en betydande försvagning av dollarn. Dollarn stärktes kraftigt från och med förra hösten till och med våren på förväntningar om en snar omläggning av räntepolitiken från Federal Reserve. Kraften i dollarrörelsen försvann redan under våren i takt med att marknaderna insåg att Fed inte skulle vara så aggressiv som förväntat. 

Med Federal Reserves nuvarande argumentation i åtanke är det osannolikt att dollarförstärkningen återkommer innan orosmolnen på den globala konjunkturhimlen upplöses. Därför skulle jag tro att dollarn kommer att gå sidledes eller möjligen försvagas något mot valutor som euron och den svenska kronan. En ny våg av dollarstyrka är fullt möjlig på lite sikt men det förutsätter sannolikt en cocktail av starkare världskonjunktur, stabilare globala finansmarknader och tydliga inflationstecken i USA.

Huvudargumentet mot en dollarförsvagning är att den kommer att motarbetas intensivt av ECB och Riksbanken. Med mitt scenario ökar sannolikheten rejält för nya åtgärder i form av räntesänkningar och obligationsköp både från ECB och Riksbanken, för att förhindra en förstärkning av euron och kronan.

dollarförsvagning.JPG

Läs mer av Mats Kinnwall