Fallande tillväxtpotential i svensk ekonomi

1 oktober 2015

Potentialen för tillväxt i Sverige växlar ned till nivåer som vi inte sett sedan 1980-talet, det visar Industriarbetsgivarnas konjunkturrapport: "Vaktombyte i världskonjunkturen" som publiceras idag. En svag investeringskonjunktur står i vägen för att bryta mönstret.

- Man kan säga att hushållens goda tider under de senaste åren varit på bekostnad av företagens vinster. En förutsättning för att trenden mot fallande tillväxtpotential ska kunna brytas är att investeringsandelen åter stiger. Detta förutsätter i sin tur stigande företagsvinster och ett allmänt gott företagsklimat, säger Industriarbetsgivarnas chefekonom, Mats Kinnwall.

Utmaningarna i ekonomin är stora visar Industriarbetsgivarnas konjunkturrapport. Sju år efter Lehman Brothers kollaps finns inte mycket som tyder på att världsekonomin står inför en acceleration. Å andra sidan ser vi heller inga stora risker för en global recession. Fortsatt hackande kring mediokra tillväxttal, fortsatt låg inflation och låga räntor är därför huvudspåret:

  • Världsekonomin fortsätter att hacka fram i måttlig takt.
  • Tidigare lokomotiv som Kina och andra tillväxtländer bromsar, stora delar av EU har fortsatta problem medan USA och i viss mån Storbritannien står för dynamiken.
  • Svensk ekonomi klarar sig hyfsat trots svag omvärld, framförallt driven av starkt bostadsbyggande.
  • Utsikterna för den svenska basindustrin varierar beroende på bransch. Trävaru- och delar av papper- och massaindustrierna går relativt bra medan delar av gruv- samt stålindustrin möter fortsatta utmaningar.

Läs konjunkturrapporten här

Se PowerPoint-presentation av rapporten här

Konjunkturrapporten i media

DI.SE/Nyhetsbyrån Direkt:
Industriarbetsgivarna: Ingen acceleration av global konjunktur

DI.SE/Nyhetsbyrån Direkt:
Krävs "betydande nedväxling" löneökn - Hidesten

TV-kanalen EFN "Riksbanken har fördärvat sitt förtroende":

 

DI.SE:
Kräver betydande lönenedväxling

Svenskt Näringsliv:
"Rädda Riksbanken inte parternas uppgift"

För mer information, kontakta gärna:

Mats Kinnwall, chefekonom, Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna, 072-712 72 66
Per Braconier, kommunikationschef, Industriarbetsgivarna, 070-534 51 66

IMG_7490.JPG

IMG_7494.JPG

IMG_7499.JPG