Fyra förbund har nu blivit en förening

1 juli 2015

Nyhet Från och med idag, den 1 juli 2015, är Industriarbetsgivarna en förening. Tydlig, förenklad och renodlad samverkan får nu sin rätta juridiska form inom Föreningen Industriarbetsgivarna. Industriarbetsgivarna blir samtidigt en renodlad arbetsgivarorganisation med medlemskap i Svenskt Näringsliv.

- Även om Industriarbetsgivarna sedan starten år 2012 har kunnat verka och fungera som en tydlig arbetsgivarpart, så har inte den underliggande juridiska strukturen varit lika renodlad. I formell mening så har ansvaret för beslut varit kvar i de fyra respektive bildarnas styrelser. Därför bildar förbunden med full verkan från och med den 1 juli 2015 Föreningen Industriarbetsgivarna, säger Industriarbetsgivarnas vd, Per Hidesten.

Föreningen Industriarbetsgivarna blir därmed en renodlad arbetsgivarorganisation med medlemskap i Svenskt Näringsliv. De ingående förbunden, Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund och SVEMEK, är i sin tur medlemmar i Industriarbetsgivarna för att styra in medlemsinflytandet från de olika ingående branscherna.

Genom förändringen så får Industriarbetsgivarna en formell och juridisk stomme som avspeglar arbetssättet. Det innebär samtidigt att arbetet med arbetsgivarfrågorna förenklas, fokuseras och effektiviseras.

Branschorganisationerna, dvs Föreningen Sveriges Skogsindustrier och SveMin, kommer fortsatt att ha egna medlemskap i Svenskt Näringsliv.  

Genom stadgeändringar i förbunden på extra föreningsstämma och ordinarie föreningsstämma genomförs ovanstående med effekt den 1 juli 2015.

Konsekvenser av ovanstående är att Föreningen Industriarbetsgivarna blir ny avtalspart i Industriavtalet från och med den 1 juli 2015. Även branschföreningarna kommer att bli parter till Industriavtalet. En annan konsekvens är att kollektivavtalen i förbunden flyttas till Föreningen Industriarbetsgivarna den 1 juli 2015. Det betyder att Föreningen Industriarbetsgivarna blir ny avtalspart på den svenska arbetsmarknaden.

Industriarbetsgivarna bildades formellt den 1 januari 2013. Men redan den 1 oktober 2012 började organisationen verka i sin nya form, med all personal på plats under samma tak på Kungsträdgårdsgatan 10. Styrelsen i Industriarbetsgivarna utgörs av sex personer som representerar de ingående branscherna.

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för gruv-, massa-, papper, stål- metall- och sågverksindustrin samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder drygt 800 medlemsföretag med cirka 80 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för nettoexport på drygt 140 miljarder kronor och cirka 240 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.