Hamnarbetarna varslar om stridsåtgärder

9 december 2015

Svenska Hamnarbetarförbundet (HF) har varslat Gothenburg Roro Terminal (”GRT”) om stridsåtgärder. GRTs kunder är främst rederier t.ex. DFDS och Svenska Orientlinjen. Rederierna transporterar i sin tur gods för flera av Industriarbetsgivarnas medlemsföretag, främst inom stålindustrin och sågverksindustrin, varför dessa kan komma att drabbas negativt av stridsåtgärderna.

Bakgrunden till konflikten är ett missnöje från HFs sida med att GRT i januari-februari 2016 avser att införa tidsredovisning med hjälp av stämpelklockor på företaget. 

Tre separata varsel har överlämnats till företaget: 

-Varsel 1 träder i kraft den 10 december 2015 kl. 7:00 och gäller tillsvidare. Varslet innebär en partiell arbetsnedläggelse i form av att HFs medlemmar inte kommer att registrera sin arbetstid med hjälp av en stämpelklocka. 

-Varsel 2 träder i kraft den 17 december 2015 kl. 4:00 och varar fram till den 18 december 2015 kl. 4:45 och innebär en total arbetsnedläggelse på hela företaget under nämnda tidsperiod. 

-Varsel 3 träder i kraft den 23 december kl. 00:00 och varar fram till kl.19:30 samma dag och innebär en total arbetsnedläggelse på hela företaget under nämnda tidsperiod. 

Ytterligare stridsåtgärder med anledning av ovanstående:

Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 har varslat Logen Ports & Terminals om stridsåtgärder bestående av en blockad av gods och fartyg som omdirigerats från GRT i Göteborg (Se varsel 1-3 ovan). Detta varsel träder i kraft den 19 december kl. 07:00 och varar fram till den 28 december kl. 07:00. 

Syftet med varslet om blockad är att försvåra skademinimerande åtgärder från GRT:s sida, i form av omdirigering av gods till en närliggande hamn, i samband med att Svenska Hamnarbetarförbundet genomför varslade stridsåtgärder mot GRT.