Inflationsmålet ska inte vara grunden i avtalsrörelsen

16 juni 2015

NYHET Nästa år drar den stora avtalsrörelsen i gång. Vi är mycket bekymrade över risken att de fackliga parterna kommer att kräva löneökningar som utgår från Riksbankens inflationsmål, skriver företrädare för sex arbetsgivarorganisationer.

Vid årsskiftet börjar förhandlingarna om nya löneavtal på arbetsmarknaden. Inom det privata näringslivet handlar det om fler än 300 avtal för närmare 1,7 miljoner medarbetare. Förutom industrins normerande avtal ska avtal träffas inom bygg och installation, transporter, tjänster och handel, hotell, restaurang.

Det ställer stora krav på parterna att komma överens om avtalsinnehåll som stärker företagens konkurrensförmåga, här hemma och utomlands, och bidrar till att fler jobb kan skapas.

Det övergripande och viktigaste målet för de nya löneavtalen är att svenska företag kan återta förlorad konkurrenskraft. Sedan 2007 har produktiviteten utvecklats svagare än i omvärlden, men arbetskraftskostnaderna har fortsatt att öka mer än i våra konkurrentländer, exempelvis Tyskland.

I Sverige har enhetsarbetskostnaderna, arbetskraftskostnaden per producerad enhet, ökat klart mer än i EU och USA. Vi måste vända den utvecklingen.

På bilden: Industriarbetsgivarnas vd, Per Hidesten

Läs hela artikeln på di.se