Jobba med lönen - nytt stödverktyg!

8 september 2015

För dig som vill jobba med lönen för att utveckla företaget finns nu ett nytt interaktivt verktyg som stöd för att utforma företagets egen lönepolicy och få råd och tips.

Att använda lönen som ett sätt att utveckla medarbetare som gör ett bra jobb är en klok investering. Framgångsrika företag vittnar om betydelsen av en genomtänkt lönestrategi, tydliga lönekriterier och en välfungerande löneprocess.

Här hittar du verktyget som är tillgängligt på dator, mobil och surfplatta: jobbamedlonen.se.

Jobba med lönen är ett interaktivt verktyg om och för lönesättning i små företag som har utvecklats av Svenskt Näringsliv. Verktyget ger inspiration och vägledning till hjälp för ett företagsnära lönesättningsarbete. Genom webbplatsens interaktiva funktioner kan företaget utforma lönestrategier, lönekriterier och löneprocess som passar just i det enskilda företaget. Funktionerna och informationen är framtagna för att stödja företagsledningens förutsättningar för lönesättningsarbetet och påverkar inte hur de faktiska lönerna sätts. Verktyget passar alla branscher och företag, oavsett vilket kollektivavtal som gäller.

Du hittar även Jobba med lönen här på vår webbDär finns även några Q&A.