Kinaoron sänker global riskaptit

24 augusti 2015

Vad är det som händer? Börsfallet fortsatte med kraft under måndagen den 24 augusti. Rapporteringen kring det grekiska dramat har ebbat ut och istället dominerar oron för den kinesiska turbulensen.

Sedan i våras har den ekonomiska rapporteringen dominerats av två teman: Det Grekiska Dramat och Den Kinesiska Turbulensen. Medan rapporteringen kring Grekland har ebbat ut har Kinafrågan fått förnyad aktualitet den senaste tiden i spåren av börsras och valutadevalveringar. Den kinesiska börsen föll kraftigt under sommaren för att sedan stabiliseras. Ett skäl till stabiliseringen var sannolikt att Kinas regering bestämde sig för omfattande stödköp av aktier för att förhindra en fortsatt kollaps. Eftersom börsfallet togs som intäkt för att den råvaruslukande kinesiska ekonomin fortsatte att bromsa in drogs även råvarupriserna med i fallet. Exempelvis började oljepriset återigen att falla i somras efter en rejäl återhämtning under våren.

Oron kring Kina har tagit ny fart på sistone i samband med att myndigheterna beslutade sig för att devalvera valutan en första gång den 10 augusti och sedan ytterligare ett par gånger de följande dagarna

Läs hela analysen från Industriarbetsgivarnas chefekonom, Mats Kinnwall.

Läs mer ekonomisk analys av Mats Kinnwall