Fortsatt skakig global konjunktur

15 december 2015

I dag den 15 december 2015 publicerar Industriarbetsgivarna en uppdaterad konjunkturprognos. Den visar att under hösten har mönstret från de senaste fem åren upprepats: I takt med att året fortskrider tvingas de flesta prognosmakarna revidera ner sina prognoser för global BNP-tillväxt.

Exempelvis har internationella organ som OECD och IMF nyligen skrivit ner sina bedömningar såväl för 2015 som 2016. Förhoppningarna (läs besvärjelserna) om att den globala konjunkturen ska ta ytterligare fart har således återigen kommit på skam. Det är å andra sidan inte så konstigt, återhämtningen efter finanskrisen har faktiskt redan pågått i sex år vilket är en relativt lång uppgång i ett historiskt perspektiv. En berättigad fråga är därför om man inte snarare borde förvänta sig en konjunkturnedgång istället för en acceleration i ekonomisk aktivitet…?!

Klicka här för att komma till Industriarbetsgivarnas konjunkturprognoser.