Lönebildning utifrån företagens konkurrenskraft

30 juni 2015

På tisdagen under Almedalsveckan presenterade Industriarbetsgivarna tillsammans med Teknikföretagen en rapport där det framgick att lönebildningen måste utgå från att öka företagens konkurrenskraft, inte från inflationsmålet. Fack, arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer var representerade i panelen och åsikterna gick inte helt oväntat isär.

 

- Försvinner jobben för att vi är för dyra eller inte tillräckligt konkurrenskraftiga så kommer företagen antagligen inte tillbaka, istället byter kunderna leverantörer. Vi har inte råd med för höga kostnader här hemma. Vi måste skapa fler jobb och inte färre, sa Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna presenterade en rapport med principerna för lönebildningen. Den visar att Sverige utvecklats svagt efter finanskrisen 2007. Jämför vi BNP per capita 2006 med 2014 så ligger vi på samma nivåer.

5_Hur_säkrar_vi_en_lönebildning Bild 2.jpg

Produktivitetstillväxten har globalt sett minskat kraftigt och samtidigt har svensk produktion utvecklats svagare jämfört med flera likartade länder. Trots detta har arbetskraftskostnaderna kontinuerligt stigit och det har gått snabbare i Sverige än i de flesta andra länder i världen, även efter krisen 2007. Därmed har det svenska konkurrenskraftsförsprånget som byggdes upp innan krisen försämrats påtagligt, både gentemot USA och Europa, förklarade Mats Kinnwall.

Han anser att löneutvecklingen ska utgå från den relativa situationen och vad som händer med kostnadsutvecklingen i konkurrentländerna. Därmed är det fel att utgå ifrån Riksbankens inflationsmål på 2 procent.
- Svensk inflation är inte relevant eftersom Riksbanken inte har levererat. Inflationen har legat långt under inflationsmålet i flera år. Detta är tydligare nu än vid förra avtalsrörelsen för tre år sedan.

IMG_0078.jpg

Panelsamtalet inleddes av Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall. Han ansåg att Sveriges ekonomi börjat hämta sig:
- Pilarna börjar peka åt rätt håll. Inför avtalsrörelsen är alltid pengarna slut och det är alltid synd om arbetsgivarna. Vi ska hitta löneökningsnivåer som är på en balanserad nivå.

Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen var orolig över konsekvenserna för vad det i praktiken innebär att överge inflationsmålet och undrade vad det skulle ersättas med.

Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer poängterade att pengar måste gå tillbaka till verksamheten. Istället för att sänka lönerna kanske aktieutdelningen bör vara lägre och pengarna gå tillbaka till företagen i form av satsningar på exempelvis forskning och utveckling.

Petra Einarsson, vd Sandvik tog upp att inte bara lönekostnaderna utan även andra viktiga delar för ett företag så som flexibilitet, kunskapsnivåer, forskning, infrastruktur, transportkostnader och energipolitik också måste vara gynnsamma för att skapa ett bra näringslivsklimat.

Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef Teknikföretagen och Per Widolf, förhandlingschef, Industriarbetsgivarna framhöll att för Sveriges välfärd är det viktigt att vi håller vår konkurrenskraft och att lönerörelsen utgår från realistiska förutsättningar. 

- Konkurrensen i världen har hårdnat betydligt. Jag blir orolig när Electrolux lägger ner sin kylskåpstillverkning i Mariestad och flyttar den till Ungern. Jag vill skapa fler jobb och inte färre. Det är en balansgång. Det är viktigt att det avtal vi sätter blir ett märke som alla respekterar, avslutade Teknikföretagens vd, Åke Svensson. 

IMG_0076.jpg