Nationaldagen SVEMEK/IF Metall - Ingen kompensation utgår

11 juni 2015

Medlemsinformation Nationaldagen SVEMEK/IF Metall - Ingen kompensation ingår

I avtalsförhandlingarna 2013 avseende avtalsområdet för arbetare på SVEMEK ingick som en del av uppgörelsen mellan SVEMEK och IF Metall att den tidigare kompensationen för införandet av nationaldagen som allmän helgdag inte längre skulle utgå. När nu nationaldagen infallit på en lördag har dock vissa fackliga företrädare på vissa avdelningar den felaktiga uppfattningen att någon form av kompensation ska tillfalla arbetarna. Detta kan bero på att så är fallet på andra avtalsområden. Sådana krav ska avvisas.

Det kan noteras att inga skillnader i uppfattning råder mellan IF Metall centralt och SVEMEK i denna fråga.

 Vad som gäller för övriga avtalsområden hos Industriarbetsgivarna har redovisats i tidigare nyhet på hemsidan.