Svensk inflation irrelevant för industrins lönerörelse

15 april 2015

NYHET Det börjar redan hetta till inför 2016-års avtalsrörelse. Eftersom det finns en stor enighet om att den konkurrensutsatta industrin ska ”sätta märket” för arbetsmarknaden i stort riktas fokus mot hur parterna inom industrisektorn resonerar. Det skriver Industriarbetsgivarnas chefekonom, Mats Kinnwall på SvD BÖRSFORUM.

Det börjar redan hetta till inför 2016-års avtalsrörelse. Eftersom det finns en stor enighet om att den konkurrensutsatta industrin ska ”sätta märket” för arbetsmarknaden i stort riktas fokus mot hur parterna inom industrisektorn resonerar. Man kan slå fast några grundpelare:
Utgångspunkten för lönerörelsen måste vara industrins konkurrenskraft. Industriföretagen verkar på en global marknad och det relevanta prismåttet är producentpriserna i svenska kronor som i sin tur bestäms av de internationella priserna och valutakursen. Svensk KPI/inflationsmålet är därför inte relevant som utgångspunkt för avtalsrörelsen.