Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Svensk inflation irrelevant för industrins lönerörelse

15 april 2015

NYHET Det börjar redan hetta till inför 2016-års avtalsrörelse. Eftersom det finns en stor enighet om att den konkurrensutsatta industrin ska ”sätta märket” för arbetsmarknaden i stort riktas fokus mot hur parterna inom industrisektorn resonerar. Det skriver Industriarbetsgivarnas chefekonom, Mats Kinnwall på SvD BÖRSFORUM.

Det börjar redan hetta till inför 2016-års avtalsrörelse. Eftersom det finns en stor enighet om att den konkurrensutsatta industrin ska ”sätta märket” för arbetsmarknaden i stort riktas fokus mot hur parterna inom industrisektorn resonerar. Man kan slå fast några grundpelare:
Utgångspunkten för lönerörelsen måste vara industrins konkurrenskraft. Industriföretagen verkar på en global marknad och det relevanta prismåttet är producentpriserna i svenska kronor som i sin tur bestäms av de internationella priserna och valutakursen. Svensk KPI/inflationsmålet är därför inte relevant som utgångspunkt för avtalsrörelsen.