Teknikcollege startar handledarutbildning

18 augusti 2015

Teknikcollege startar en handledarutbildning, som är ett led i att fortsätt utveckla industrinära gymnasieutbildningar i världsklass. Utbildningen vänder sig till handledare inom Teknikcollege samverkansföretag.

Inom Teknikcollege vill vi utbilda studerande i världsklass. En viktig del i denna kvalitetssäkring blir då att utbildningarna i så hög grad som möjligt liknar de förutsättningar som finns på företagen där de studerande senare ska arbeta. För att kunna kvalitetssäkra ett lärande i arbetet och praktikperioderna för de studerande krävs då att våra samverkansföretag har kompetenta och utbildade handledare.
En utvecklingsgrupp inom Teknikcollege har sedan hösten 2014 arbetat med att utveckla en nationell handledarutbildning. Första steget vara att genomföra en förstudie kring befintliga handledarutbildningar inom Teknikcollege samt en intervjustudie med handledare i Örebro län, Västra Mälardalen, Norrbotten och Hälsingland. Under förstudien ansökte utvecklingsgruppen om finansiering för att fram handledarutbildningen och beviljades 3,5 miljoner kronor från Skolverket. Under våren har gruppen arbetat med produktion av utbildningen. Till stöd har man haft ett antal referenshandledare och ämnesexperter.
Utbildningen är branschspecifik för industrin och omfattar två pass om vardera fyra timmar och kommer att kunna genomföras som fysiska träffar men möjlighet finns även till att göra utbildningen digitalt. Förstudien visar tydligt att fysiska träffar är att föredra då det innebär erfarenhetsutbyte och ytterligare positiva effekter för samverkan.

Utbildningen kommer att finnas tillgänglig på www.tcportalen.se till skolstarten i augusti. Där kommer det även att finnas material och verktyg för handledare. Under hösten kommer utvecklingsgruppen fortsätta sitt arbete med att lansera och implementera utbildningen och har beviljats ytterligare medel för detta av Skolverket. Vi hoppas att så många certifierade Teknikcollegeregioner som möjligt vill anordna en handledarutbildning under hösten då vi under vårt arbete märkt att det finns en stor efterfrågan på detta från våra samverkansföretag.

För mer information, kontakta gärna Frida Andersson, som är projektledare på Teknikcollege. E-post: frida.andersson@teknikcollege.se. Telefon: 08-782 09 81.