Tyskland är ingen bra förebild i energipolitiken

7 juni 2015

NYHET Tänk om. Att enligt tysk modell stänga kärnkraftverk i förtid gör elen dyrare, osäkrare och ökar koldioxidutsläppen. Sverige riskerar att spä på de globala utsläppen samtidigt som vi försämrar den svenska konkurrenskraften. Vi måste välja en annan väg, det skriver Industriarbetsgivarnas vd, Per Hidesten, och fyra andra representanter för industri och fackförbund på DN Debatt idag.

Tysklands energipolitik, Energiewende, framhålls ibland som förebild i den svenska debatten. För den som prioriterar att kärnkraftverk avvecklas i förtid och att vindkraft ges ekonomiskt stöd är det en rimlig hållning. Men för den som är bekymrad över höga koldioxidutsläpp, höga kostnader för subventioner, försämrad konkurrenskraft och instabil elförsörjning är Tysklands energipolitik snarare allt annat än lyckad. Sverige bör undvika att följa i Tysklands spår.
Vi bör värna en stabil svensk elförsörjning med hög leveranssäkerhet och god elkvalitet. För att säkerställa detta bör vi se till att de svenska kärnkraftverken kan drivas vidare under sina fulla tekniska livslängder. Den politik som driver fram förtida stängning – trots att det leder till hotande effektbrist i närtid – behöver stoppas. Energikommissionen bör också leverera villkor, som säkerställer investeringar i nya kraftverk för planerbar elproduktion.
Vi bör sträva efter en svensk elproduktion med begränsad miljöpåverkan. Som ett första steg bör vi värna den näst intill koldioxidfria produktionsmix vi har i dag.