Avmattning men ingen kollaps – trots finansiell oro

18 februari 2016

Trots över åtta år med monetära stimulanser av en dignitet som saknar motstycke i världshistorien har den globala konjunkturuppgången varit svag om än utdragen. Eftersom centralbankerna redan bränt sitt mesta och bästa krut är den senaste tidens utveckling därför extra bekymmersam.

I ett ”normalläge” skulle centralbankerna, med tanke på den senaste tidens finansiella oro och tydliga tecken på konjunkturavmattning, bränna av ammunition som nu inte finns kvar i arsenalen.

Med tanke på centralbankernas minimala handlingsutrymme är risken för en global recession inte försumbar även om det inte är vårt huvudscenario. Det strå som skulle kunna knäcka kamelens rygg är att Federal Reserve framhärdar i sin agenda att normalisera styrräntan. I historien har många recessioner utlösts av penningpolitiska misstag, risken finns att prestige utlöser ett nytt policymisstag.

År 2016 har inletts med stor turbulens på de globala finansmarknaderna. Breda börsindex har fallit och den minskade riskaptiten har lett till ordentliga fall i marknadsräntorna världen över. Den finansiella oron speglar en växande insikt om att världsekonomin tappade farten under slutet av 2015 och inledningen av 2016 samtidigt som inflationen sannolikt kommer att vara fortsatt mycket låg.

Rapporten sammanfattad i åtta punkter:
•    Åtta års stimulanser – ändå svag konjunkturuppgång
•    Risken för recession finns där och den är inte försumbar 
•    Oro på marknaderna under senare tid har fått understöd av tappad fart i världsekonomin
•    Inflationen är mycket låg och kommer att vara det länge
•    Överskattning av Kina som är sysselsatt med stafettväxling från industriproduktion till konsumtion
•    Bromsen tydligare i USA, som skjuter upp räntehöjningar
•    Långsam återhämtning i Eurozonen
•    Sverige är en räntedopad ekonomi på steroider

Här hittar du konjunkturrapporten
Powerpointbilder från presentationen
Tidigare konjunkturrapporter

Konjunkturrapporten i media
Sveriges Radio - Arbetsgivarna: Sveriges ekonomi bromsar snart
SvD - Varnar för bubbla: "Svensk ekonomi dopad med steroider"
Di - Industrin: Svensk ekonomi är dopad - snart kommer fallet
Di - Bubbelvarning i svensk ekonomi
Di - Sverige bromsar snart pga global avmattning
Di - Industrinormering håller - Hidesten
Arbetsmarknadsnytt - ”Sverige är en räntedopad ekonomi på steroider”
Arbetet - Industriarbetsgivarna tror på sämre tider
Placera. - "Bubbelvarning"
Placera. - Sverige bromsar snanrt pga global avmattning
Affärsvärlden -  Utvecklingen är bekymmersam

Industriarbetsgivarnas samtliga konjunkturrapporter senaste året

För mer information, kontakta gärna:
Mats Kinnwall, chefekonom, 072-712 72 66
Per Braconier, kommunikationschef, 070-534 51 66

Per Hidesten pressträff.jpg

Mats Kinnwall pressträff.jpg