Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi

2 mars 2016

Svensk ekonomi kan inte gå i otakt med världsekonomin. Tecknen är nu tydliga på att verkligheten kommer ikapp svensk ekonomi, som visat mycket höga tillväxttal under 2015. Flera konjunkturbarometrar, inte minst svenska, har under den senaste veckan visat vikande tendens. Gapet mellan svensk och internationell tillväxt sluter sig gradvis.

Året har inletts med betydande finansiell oro och ordentliga börsfall, i synnerhet under januari. Den senaste veckans dataskörd i form av konjunkturbarometrar visar dock att effekterna på världskonjunkturen än så länge varit måttliga. Den bredaste mätaren på industrikonjunkturen – sammanvägd inköpschefsindex (Markits PMI) för världsekonomin – föll visserligen till 50, den lägsta nivån sedan 2013, men indikerar ingen förestående kollaps. I Europa föll PMI i de flesta länder men ligger fortfarande över brytpunkten på 50. De kraftigaste fallen noteras för Sverige och Storbritannien, de europeiska länder som stuckit ut som snabbväxare det senaste året – mer om den svenska utvecklingen nedan. 

MK3Mars1.jpg

MK3Mars2.jpg

För USA redovisar vi två olika index, dels ISM som har ett starkt historiskt ”track record” som ledande konjunkturindikator, dels Markits PMI för jämförbarhetens skull. ISM har befunnit sig under 50-strecket under de senaste fyra månaderna men har vänt uppåt de senaste två månaderna medan Markits PMI visserligen föll i februari men fortfarande befinner sig över brytpunkten. Båda index pekar således mot en förhållandevis svag situation för tillverkningsindustrin men ingen kollaps. 

Svagt Kina drar med sig grannländerna
Den större ekonomi som sticker ut i sammanhanget är Kina där det finns en uppsjö av barometrar som skiljer sig åt i nivå men som alla pekar mot en fortsatt försvagning för tillverkningsindustrin. Bilden nedan visar att officiella inköpschefsindex fallit sex månader i rad. Man ser också tydliga tecken på att Kinas problem sprider sig till övriga Asien. I samtliga större asiatiska ekonomier utom Indien pekar nu barometrarna på snabbt bromsande aktivitet i tillverkningsindustrin. Förhoppningarna om en återhämtning i Japan fortsätter att komma på skam, även här föll barometern tillbaka från redan låg nivå i februari.

MK3Mars3.jpg

Sverige rättar in sig i ledet
Vi noterade ovan att svensk PMI föll kraftigt i februari, långt mer än förväntat, från en mycket högre nivå än i likartade länder. Den senaste veckan har även EU-kommissionen och Konjunkturinstitutet publicerat konjunkturbarometrar, inte bara för tillverkningsindustrin utan för ekonomierna i sin helhet. Även här kan vi notera att utvecklingen i de tidigare ”gasellerna” Storbritannien och Sverige nu börjat konvergera mot den i resten av världen.

MK3Mars4.jpg

MK3Mars5.jpg

Storbritannien vars konjunktur påminde mycket om Sveriges under 2012-2014, ligger före Sverige i konvergensen vilket syns såväl i termer av BNP-tillväxt som konjunkturbarometrar: 

•    Medan Sveriges BNP växte med hela 4,5 procent i årstakt i slutet av 2015 redovisade Storbritannien och Eurozonen upp mediokra 1,8/1,5 procent. 
•    Medan fallet för Storbritanniens konjunkturbarometer inleddes på allvar förra sommaren började Sveriges att vika först i februari 2016.

Som vi skev om i konjunkturuppdateringen i februari räknar vi med att Sveriges konjunktur gradvis kommer att konvergera mot den i vår omvärld och de vikande konjunkturbarometrarna för februari är sannolikt första steget i den riktningen. Förutsättningarna för att Sveriges öppna ekonomi på ett påtagligt och ihållande sätt ska kunna avvika från omvärldskonjunkturen är inte särskilt stora. 

Räkna sammanfattningsvis med en fortsatt relativt svag världskonjunktur och att gapet mellan svensk och internationell tillväxt gradvis sluts!