”Lönebildningen handlar om den internationella konkurrenskraften”

6 april 2017

Märket måste sättas i en internationell kontext, men olika aktörer fokuserar främst på svenska förhållanden. Det synsättet är olyckligt och kan skada konkurrenskraften, menar Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

I kölvattnet av att märket sattes mellan industrins parter förra veckan, har på vissa håll uppstått en diskussion om att märket är för lågt. Tidigare i år spådde Riksbankschefen Stefan Ingves högre löneökningar än vad som blev fallet och den tanken verkar leva vidare.

Beskrivningen av att märket är lågt stämmer inte, enligt Mats Kinnwall i en artikel skriven i Arbetsmarknadsnytt. 

Resonemangen förvånar mig inte, med tanke på att Riksbanken, Konjunkturinstitutet, bankekonomer och media har beskrivit det som att det är skördetid för löntagarna. Vi såg samma argumentation förra året. Men lönebildningen handlar inte om hur det går för Sverige, utan om den internationella konkurrenskraften. Riksbanken och Konjunkturinstitutet utgår ifrån svenska förhållanden, men vi ser till omvärlden.

 

Ta del av artikeln ”Lönebildningen handlar om den internationella konkurrenskraften”