Attrahera morgondagens medarbetare

27 september 2017

Uddeholm är en världsledande leverantör av höglegerat stål. Produktionen sker i Hagfors i Värmland och 90 procent av produkterna exporteras. Uddeholm är ett kunskapsintensivt företag som är beroende av personal med rätt teknisk kompetens, men att locka rätt arbetskraft är en utmaning för stålföretaget.

Boo Rundqvist arbetar med strategisk kompetensförsörjning och employer branding på Uddeholm.  

- Industriarbetsgivarna hjälper oss att samverka med stålindustrin och andra branscher kring kompetensförsörjningsfrågorna. Tillsammans arbetar vi för att öka intresset för industrin i Sverige och vi för ett långsiktigt påverkansarbete för att åstadkomma förbättringar inom utbildningssystemet. Hela industrin är i omvandling eftersom automation och digitalisering ställer nya krav på företag och medarbetare. Genom Industriarbetsgivarna kan vi samarbeta i dessa gemensamma frågor. 

Rundqvist nämner ett exempel på Industriarbetsgivarnas påverkansarbete. I början av september 2017 kom regeringen med en remiss om att göra yrkesprogrammen högskoleförberedande. Detta väntas höja statusen på yrkesprogrammen och i sin tur få fler att läsa utbildningarna. Industriarbetsgivarna har tillsammans med Teknikcollege länge försökt påverka regeringen att lägga fram detta förslag. Boo Rundqvist berättar om hur Uddeholm arbetar med kompetensförsörjning på det lokala planet. 

- Arbetet med att hitta rätt kompetens består av två delar. Den ena delen är det långsiktiga arbetet som jag nämnt. Den andra är mer företagsbunden och lokal. Internt på Uddeholm gör vi kartläggningar över vilken kompetens vi har, var vi har luckor och hur vi täcker dem. Därifrån arbetar vi lokalt för att hitta kompetensen som vi behöver. Vi arbetar till exempel med gymnasiet i Hagfors och samarbetar inom Region Värmland. Här drar vi nytta av Teknikcollege.

Teknikcollege drivs av Industriarbetsgivarna och andra arbetsgivarorganisationer samt fackförbund inom industrin. Konceptet innebär att attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar ska öka genom samverkan. Boo Rundqvist är regional styrgruppsordförande för Teknikcollege i Värmland och även ledamot i styrelsen för Riksföreningen Teknikcollege. 

Artikelserien – Röster från medlemsföretagen

Detta är första delen i vår artikelserie där vi har frågat medlemsföretagen vilka utmaningar de står inför och hur Industriarbetsgivarna hjälper till med dem. De intervjuade har olika roller i företagen och arbetar inom olika branscher och typer av företag. Nästa artikel publiceras den 13 oktober.

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg