Industriarbetsgivarna har ingått avtal för massa- och pappersindustrin även på arbetarsidan

31 mars 2017

På fredagskvällen, den 31 mars, ingick Industriarbetsgivarna avtal för massa- och pappersindustrin även på arbetarsidan.

Avtalet med Pappers löper på tre år och följer Industrinormen. Utrymmet om 6,5 procent disponeras med 0,2 procent till pension vart och ett av de tre avtalsåren och till löneökningar på 2,0 procent, 1,8 procent respektive 2,1 procent.

– Avtalet innebär att vi har säkrat arbetsfreden ute på massa- och pappersbruken under de kommande tre åren. Avtalet följer självfallet det normerande industrimärket, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna och fortsätter:

– Nu får vi arbetsro och möjlighet att långsiktigt jobba i arbetsgrupper tillsammans med våra fackliga motparter. För att öka konkurrenskraften för svensk massa- och pappersindustri är det nödvändigt att se över detaljer i systemen för lönebildning, arbetstider och delpensioner. Detta blir nyckelfrågor i arbetsgrupperna mellan Industriarbetsgivarna och Pappers under de kommande åren, avslutar Per Widolf.

 

Inom kort skickas arbetsgivarcirkulär med detaljerad information ut till Industriarbetsgivarnas medlemsföretag.