Basindustrin kan drabbas av Trumpeffekten

20 januari 2017

Det kan få allvarliga konsekvenser för basindustrin i Sverige och Dalarna om Donald Trump sätter upp tullar för import. Det säger Industriarbetsgivarnas chefekonom Mats Kinnwall i en intervju i Sveriges Radio Dalarna.

– För Sverige som är en liten exportberoende nation, och för Dalarna som har mycket exportindustri så kan det vara en negativ faktor, säger Mats Kinnwall.

I Dalarna skulle speciellt stålindustrin, med SSAB, Outokumpu och Ovako, kunna känna av Trumpeffekten.

Men Mats Kinnwall öppnar också för att Donald Trump kan vara bra för Sverige och Dalarna då han säger att han ska göra stora investeringar i USA:s infrastruktur.

– Då kommer det att gå åt stål och i den mån som det blir svenska stålverk som får leverera kan det vara en positiv faktor. Så det kan både gynna och missgynna Dalarna jämfört med resten av Sverige beroende på vilken av de här grundläggande krafterna som tar över, säger Mats Kinnwall.

Hela inslaget finns här.

Kinnwalls hörna

Industriarbetsgivarnas chefekonom Mats Kinnwall publicerar löpande analyser över den ekonomiska utvecklingen för basindustrin, Sverige och den globala ekonomiska utvecklingen. Analyserna samlas på Kinnwalls hörna.