Carl Bennet: Arbetslösheten för ungdomar kan utrotas med lärlingsavtalet

1 september 2017

I somras tecknade Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen avtal tillsammans med IF Metall om gymnasiala lärlingsanställningar. Industriledaren Carl Bennet skriver på DA Debatt att arbetslösheten för ungdomar kan utrotas med det nya lärlingsavtalet och samtidigt tryggas konkurrenskraften för industrin och tjänstesektorn.

Vi har inte råd att kasta bort unga i en arbetslöshetskö som hotar att förbli lång som på 1930-talet. Med ett lärlingssystem grundat på kollektivavtal utrotas effektivt ungdomsarbetslösheten och det skulle också kunna användas för att ge nyanlända utbildning, arbete och identitet.