Diskriminering och likabehandling - En handledning

19 december 2017

Hur bör man hantera frågor som rör diskriminering och likabehandling på arbetsplatsen? Den frågan besvaras i den nya partsgemensamma handledningen.

Handledningen riktar sig till såväl företag som lokala fackliga företrädare och är tänkt att fungera som ett stöd i det fortlöpande arbetet med att förhindra diskriminering och främja likabehandling ute på arbetsplatserna.

Bakom handledningen står Industrirådet, som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn, däribland Industriarbetsgivarna. Arbetet att ta fram handledningen påbörjades efter avtalsförhandlingarna år 2016 och nu är handledningen klar. 

Diskrimineringslagen gäller både i arbetslivet och i samhället i stort, men denna handledning berör endast frågeställningar som har med arbetslivet inom den privata sektorn av arbetsmarknaden. Den är närmare bestämt utformad för de förutsättningar som råder inom svensk industri.

Nedan kan du ladda ner handledningen. Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen.