En framgångsrik basindustri skapar fler jobb i andra branscher

9 oktober 2017

För varje jobb som skapas inom gruv-, skogs och stålindustrin, skapas närmare två andra jobb i andra branscher, särskilt inom företagstjänster.

Det är en av flera intressanta slutsatser i Industrirådets rapport ”Den svenska industrin, industriavtalet och framtida utmaningar” som presenterades idag. Rapporten beskriver också genomgående Industriavtalets framgångsrika lönebildning och påverkan på sysselsättningen, och varför ingenting i den globala eller nationella ekonomiska omgivningen talar för att en annan lönebildningsnorm skulle vara bättre.

Not: Industrins ekonomiska råd (IER) är en grupp bestående av fyra partsoberoende ekonomer. IER:s uppgift är att ta fram rapporter, utlåtanden och rekommendationer på uppdrag av parterna. IER utses av Industrirådet. www.industriradet.se