Fastighetsanställdas Förbund varslar

26 april 2017

Fastighetsanställdas Förbund har sagt upp gällande kollektivavtal – Fastigheter Branschavtal – om allmänna villkor och löneavtalet mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund. Samtidigt varslar Fastighetsanställdas Förbund om stridsåtgärder. Varslet avser bland annat all lokalvård vid Domsjöfabriken.

Stridsåtgärderna består av total arbetsnedläggelse, övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud mot inhyrning av personal inom hela avtalets tillämpningsområde. Stridsåtgärderna träder i kraft den 8 maj 2017, kl.06.00.

Stridsåtgärderna gäller tillsvidare till dess att Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras. 

Vi uppmanar er att gå igenom varsellistan med berörda företag och arbetsplatser samt återkoppla till oss i den mån ert medlemsföretaget berörs av varslet.