Industriarbetsgivarna expanderar

1 januari 2017

Från och med den 1 januari 2017 ingår Byggnadsämnesförbundet (BÄF) i Föreningen Industriarbetsgivarna. Det innebär att vi ökar till nära 1000 medlemsföretag och cirka 90 000 anställda.

De nya medlemmarna är företag som tillverkar produkter för främst byggnadsändamål såsom betong, betongvaror, cement, gipsskivor, grus, isolering, kalk, keramiska artiklar, lättbetong, makadam, takmaterial, tegel med mera. Några medlemmar verkar inom buteljglasindustrin.

Vi är glada att få fler medlemmar och att få deras förtroende. Detta stärker Industriarbetsgivarna i förhandlingarna och vi blir nu en ännu starkare röst, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Byggnadsämnesförbundet bildades den 30 mars 1908 i Malmö. Vid BÄFs förbundsmöte den 7 april 2016 togs beslutet att BÄF ska ingå i Föreningen Industriarbetsgivarna. Byggnadsämnesförbundet finns formellt kvar men får ny vd, Per Hidesten och ingår i det gemensamma servicebolaget, Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB tillsammans med Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet.

De nya medlemmarna har ett gemensamt tjänstemannaavtal och två kollektivavtal för arbetare som löper ut under våren 2017. Förhandlingar för avtalen 2017 sker mellan fack och Föreningen Industriarbetsgivarna. BÄFs motparter är IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Vi hälsar återigen våra medlemmar hjärtligt välkomna!

Mer info om BÄF

För medlemmar inom BÄF:
Skapa konto för inloggning
Kollektivavtal 
Välkomstbrev