Industrin viktig för jobben

24 mars 2017

Industrin sysselsätter fortfarande omkring 850 000 personer. Det visar en ny rapport från Industriarbetsgivarna som presenteras i dag.

Industriarbetsgivarna har analyserat nyutkommen statistik från statistiska centralbyrån gällande sysselsättning och produktion i industrin. Statistiken visar att industrin sysselsätter omkring 850 000 personer. Den visar också att svensk basindustri fortfarande sysselsätter 180 000 personer och är unik när det gäller indirekt sysselsättning: för varje jobb i basindustrin, skapas nästan två nya jobb i andra branscher.

– Industrin är betydelsefull för svensk ekonomi. Industrin står för nästan vart tredje jobb och nästan en tredjedel av förädlingsvärdet i näringslivet. Sett till svensk ekonomi som helhet så motsvarar det nästan vart femte jobb och nästan tjugo procent av förädlingsvärdet totalt sett, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna. 

– Inom industrin stöter vi ofta på uppfattningen att industrin skulle vara på tillbakagång, medan tjänstesektorn växer kraftigt. Den här uppfattningen baseras i många fall på en okunskap om vad industrin de facto består av, fortsätter Mats Kinnwall. 

Industrin har genomgått en strukturomvandling och gränsen mellan vad som är industri- och tjänsteproduktion har suddats ut. Industrins tjänsteleverantörer svarar numera för nästan två tredjedelar av sysselsättningen bland industrins leverantörer i Sverige. Industrin består ofta av ett nätverk av tillverkande och tjänsteproducerande företag. 

– Det här blir särskilt tydligt när det gäller avancerad produktion av teknik- och IT-tjänster eller forskning och utveckling som ofta bedrivs utanför industriföretagens väggar, säger Mats Kinnwall. 

Dessutom har många verksamheter som inte var direkta industriverksamheter, men som ändå drevs inom industriföretagen, flyttat ut. Det gäller allt från fastighetsskötsel och ekonomihantering till städtjänster. Detta innebär också att en del arbetstillfällen har flyttats från industritillverkning till tjänsteverksamhet i statistiken, trots att uppgifterna fortfarande är desamma
– Vi vill visa på att det är meningslöst att göra en uppdelning mellan tjänste- och varuproduktion. De sitter ihop i värdekedjan, avslutar Mats Kinnwall. 

Artikel i SvD Näringsliv Debatt
Intervju i Arbetsmarknadsnytt
Läs hela rapporten här