Märket är satt för svensk arbetsmarknad – 6,5 procent på tre år

31 mars 2017

Efter intensiva och tuffa förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. Det normerande avtalsvärdet är på 6,5 procent på tre år.

– Vi gör bedömningen att vi har träffat ett avtal på en balanserad nivå. Vi har uppnått en mindre nedväxling av löneökningstakten, säger Per Hidesten. 

Att det blev ett treårigt avtal är positivt för såväl företagen som för de anställda. Därtill är ett treårsavtal också gynnsamt för det lokala partssamarbetet. Nu får de lokala parterna möjlighet till mer långsiktig planering och att utveckla verksamheten för att finna lösningar som stärker konkurrenskraften och anpassningsförmågan.

– Ett treårsavtal är bra för basindustrin. Vi har säkrat arbetsfreden för en lång period. Nu får svensk basindustri stabilitet, arbetsro och längre planeringshorisonter, säger Per Hidesten. 
Samtidigt betonar han också vikten av att hela arbetsmarknaden nu håller sig till industrinormeringen. 

– Vi uppmanar andra att respektera att den internationellt konkurrensutsatta industrin sätter märket. Skulle man välja att förbigå märket, så kommer det förstås att få allvarliga återverkningar både på kommande avtalsförhandlingar och på svensk ekonomi, avslutar Per Hidesten. 

Per Widolf, som har lett förhandlingarna för Industriarbetsgivarnas räkning, konstaterar att avtalen med IF Metall och GS innehåller flera moderniseringar. 

– Det är positivt att vi fortlöpande tillsammans kan utveckla avtalen. Vad gäller pensionsfrågor och arbetstidsfrågor har vi dock, framför allt på tjänstemannasidan, inte nått önskade och långsiktigt nödvändiga förändringar, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna i en kommentar. 

 

_HFA4791_web.jpg

Per Widolf Förhandlingschef
Mobil: 070-552 67 24
Arbete: 08-762 67 24
Email: per.widolf@industriarbetsgivarna.se

_HFA1308_web.jpg