Nödvändig arbetsrättslig expertis

12 oktober 2017

”Industriarbetsgivarnas experter blir en del av vår kompetens och gör det möjligt för oss att driva ett effektivt HR-arbete”, berättar Knut Evers, personalchef på Stora Ensos bruk i Skoghall.

Skoghalls Bruk utanför Karlstad är en av världens största tillverkare av livsmedelskartong. Var sjätte vätskekartongförpackning i hela världen är tillverkad av kartong från Skoghalls Bruk! Det kan vara förpackningar för bland annat juice och mjölk. Bruket har cirka 700 medarbetare i Skoghall samt cirka 100 i Forshaga och en av medarbetarna är Knut Evers som har arbetat där med personalfrågor i tio år.

knut evers stora enso mindre.jpg

- Vi är praktiker på bruket och inga arbetsrättsliga experter som kan tolka och värdera varje ord i ett kollektivavtal och nya skrivningar för massa- och pappersindustrin. Ibland behöver vi råd kring hur vi ska driva ett knepigt ärende och då kommer Industriarbetsgivarna till hjälp.

Medarbetarna på Skoghalls Bruks HR-avdelning ringer ofta Industriarbetsgivarnas rådgivning eller någon förhandlare som de redan byggt en relation med och har förtroende för. Knut Evers berättar att de även får hjälp från Industriarbetsgivarna på annat sätt. 

- Vi använder också materialet på er hemsida. Där finns lättillgängliga och informativa handledningar kopplat till lagar och avtal. Det kan vara material om omplaceringar, rehab, uppsägning och arbetsbrist. Vi använder även era blanketter vid olika tillfällen. När det uppstått mer komplicerade ärenden har ni gett oss bra juridisk rådgivning, säger Knut Evers.

I och med att Skoghalls Bruk är medlemmar hos Industriarbetsgivarna blir de också bundna till ett av våra kollektivavtal, massa- och pappersindustrins kollektivavtal som Industriarbetsgivarna tecknar tillsammans med fackförbundet Pappers. 

- Att bli bundet till kollektivavtalet är positivt för oss. Det finns länder som inte har varken fack eller kollektivavtal men den svenska modellen med kollektivavtalen är bra. Det ger stabilitet och långsiktigt ömsesidigt ansvarstagande.

fabrik stora enso.jpg

stora enso1.jpg

Artikelserien – Röster från medlemsföretagen

Detta är andra delen i vår artikelserie där vi har frågat medlemsföretagen vilka utmaningar de står inför och hur Industriarbetsgivarna hjälper till med dem. De intervjuade har olika roller i företagen och arbetar inom olika branscher och typer av företag. Här kan du ta del av första artikeln i serien. Nästa artikel publiceras den 15 november.