Nya regler om utstationering

31 augusti 2017

Sedan den 1 juni i år gäller nya regler i den så kallade utstationeringslagen. Med utstationering menas att en arbetsgivare som är etablerad utomlands utstationerar arbetstagare i Sverige. Den stora nyheten i lagen är att en svensk fackförening alltid kan använda sig av stridsåtgärder för att framtvinga ett kollektivavtal med den utstationerande arbetsgivaren. Detta gäller även om arbetsgivaren kan visa att de berörda medarbetarna redan har villkor som i allt väsentligt är lika förmånliga som de som det svenska facket vill genomdriva. 

De nya reglerna gör det krångligare för utländska arbetsgivare att utstationera arbetstagare. De innebär begränsningar i den fria rörligheten inom EU. Utländska arbetsgivare som utstationerar medarbetare i Sverige, med i hemlandet gällande villkor för medarbetarna riskerar att drabbas av stridsåtgärder från svenska fackföreningar, säger Peter Kancans, arbetsrättsjurist, förhandlare på Industriarbetsgivarna.

Mer information om den nya lagen för inloggade medlemmar

Peter Kancans Arbetsrättsjurist, förhandlare
Mobil: 070-245 10 55
Arbete: 08-762 67 74
Email: peter.kancans@industriarbetsgivarna.se

_HFA1771_web.jpg