Öppnar dörrarna för arbetsmiljöfrågor

15 november 2017

"Vi har kommit en bra bit på väg inom gruvbranschens arbetsmiljöarbete, men hur når vi ända fram och slipper de sista olycksfallen? Utbytet med Industriarbetsgivarna ger oss bra idéer och inspiration till att klara detta och det blir en dörröppnare till lagstiftare, myndigheter och andra", berättar Malin Söderman på Boliden.

Artikelserien – Röster från medlemsföretagen

Detta är tredje delen i vår artikelserie där vi har frågat våra medlemsföretag hur Industriarbetsgivarna hjälper dem med de utmaningar de står inför. De intervjuade har olika roller i företagen och arbetar inom olika branscher och typer av företag.

Garpenberg Gruvan Boliden.jpgFoto: Stefan Berg

I norra Västerbotten, i Bolidengruvan har företaget Boliden sina rötter. Företaget med sina 5 500 medarbetare är inriktat på de första stegen i metallernas förädlingskedja som är prospektering, gruvbrytning, anrikning, smältning, raffinering samt återvinning. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Gruvor och Smältverk. Malin Söderman, är avdelningschef för arbetsmiljö & kvalitet på affärsområdet Gruvor. Malin är också ledamot i GRAMKO, Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté, som organiseras av Industriarbetsgivarnas och Svemins arbetsmiljöexperter.

– Via Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté träffar jag och utbyter erfarenheter med andra inom branschen. Vi uppdaterar varandra kring våra företags arbetsmiljöarbeten. Era arbetsmiljöexperter är ofta kanalen mellan oss på företagen och omvärlden. Det kan handla om att de håller oss uppdaterade om förändringar i lagstiftningen från Sverige och EU eller att de bevakar branschorganisationer utanför Sverige. De ger oss också möjligheten att påverka remisser och kommunicera med myndigheter så som arbetsmiljöverket och EU-organ, utan dem hade vi inte haft samma möjlighet att yttra oss, säger Malin Söderman.

GRAMKO_Gruv och mineralindustrins arbetsmiljökommitté.jpgPå bilden: GRAMKO 

Cecilia Andersson och Åsa Dahlfors är Industriarbetsgivarnas och Svemins experter på arbetsmiljö. Eftersom olika branscher har olika specifika problem organiserar de även samverkansgrupper för stål-, sågverk-, massa- och pappersindustrin. Malin Söderman på Boliden exemplifierar vad gruv- och mineralindustrin kan ha för frågor.

– Det kommer skärpta krav på luftkvaliteten och det påverkar våra underjordsgruvor. Därför har Cecilia och Åsa initierat en arbetsgrupp med medlemmar i GRAMKO som nu arbetar med just denna fråga och diskuterar hur vi exempelvis ska göra mätningar av luftkvaliteten.

– Jag skulle kunna ge många exempel på hur GRAMKO hjälper oss. Ytterligare ett är att vi gör studiebesök hos andra företag så som våra leverantörer och maskintillverkare. På så sätt kan vi utöva påtryckningar på dessa så att de utvecklar bättre säkrare utrustning som sedan levereras till våra egna företag. Det brukar vara uppskattat och nyttigt både för oss och de företag vi besöker.

Läs mer:

Vad hjälper Industriarbetsgivarna er med?

Del 1: Attrahera morgondagens medarbetare - Boo Rundqvist, Uddeholm
Del 2: Nödvändig arbetsrättslig expertis - Knut Evers, Stora Enso
Del 3: Öppnar dörrarna för arbetsmiljöfrågor, Malin Söderman, Boliden
Del 4: Publiceras i januari

Cecilia Andersson Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-362 67 77
Arbete: 08-762 67 19
Email: cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se

_HFA0919_web.jpg

Åsa Dahlfors Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-585 53 63
Arbete: 08-762 67 20
Email: asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

_HFA0868_web.jpg