Riksbanken har fel om löneoptimism

21 februari 2017

Riksbanken verkar räkna med en lönefest på arbetsmarknaden. I onsdags kom Riksbankens prognos med årliga löneökningar på omkring 3,5 procent fram till 2019. En sådan uppväxling vore förödande för industrin och konkurrenskraften.

Precis som tidigare bygger Riksbankens argument på att den strama svenska arbetsmarknaden kommer att sätta press uppåt på lönerna, inklusive löneglidning.

Från ett principiellt perspektiv är det inte svårt att förstå Riksbankens argument. Varje rättrogen ekonom utgår ifrån att den så kallade Phillipskurvan har ett förklaringsvärde, alltså att det finns ett samband mellan löneökningar och en het inhemsk arbetsmarknad. Visserligen inser också välinformerade ekonomer att sambandet inte gäller alltid och överallt, men på sikt borde den ändå vara en hyfsad utgångspunkt.

Detta är felaktigt. Under de senaste åren har Phillipskurvan brutit samman. I en debattartikel i Dagens Industri skriver Mats Kinnwall om varför Phillipskurvan inte duger som förklaringsmodell. Ta del av artikeln och Mats Kinnwalls analys av det försvagade sambandet mellan löneutveckling och läget på svensk arbetsmarknad genom länkarna nedan. 

Kinnwalls hörna

Industriarbetsgivarnas chefekonom Mats Kinnwall publicerar löpande analyser över den ekonomiska utvecklingen för basindustrin, Sverige och den globala ekonomiska utvecklingen. Analyserna samlas på Kinnwalls hörna. Klicka här för att komma till Kinnwalls hörna där du kan ta del av tidigare analyser.