Jönköping, Örebro och Malmö: Så lyckas du med den lokala förhandlingen!

10 oktober 2017

Inom ramen för Industriarbetsgivarnas regionverksamhet genomförs i november ett antal kurstillfällen i syfte att förbereda dig som arbetsgivare inför mötet med facket.

Kursen vänder sig framförallt till små och medelstora medlemsföretag och tar upp hela förhandlingsprocessen med facket.

Datum och platser:
1 november i Jönköping
8 november i Malmö
21 november i Örebro

Tid:
09.00-12.00, kursen avslutas med en enklare förtäring.

Målgrupp:
Chefer, vd och ägare som fattar beslut i frågor som rör anställda och som genomför organisationsförändringar. Kurserna riktar sig primärt till företag som saknar egen personalresurs och som saknar fackklubbar på företaget, men alla medlemsföretag är välkomna.

Föreläsare:
Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

Kursen är kostnadsfri!

Program:
- arbetsgivarens förhandlingsskyldighet
- hur går förhandlingen till; förberedelse-genomförande-avslutande
- hur skriver man protokoll
- olika typer av tvisteförhandlingar
- genomgång av grundläggande arbetsrätt kopplad till förhandlingssituationer
- när har facket rätt att kräva arbetsplatsbesök, vilket underlag kan de kräva?

Välkommen med din anmälan!