Samhällsutmaningen och arbetskraftsbristen inom sågverksindustrin kräver fler, inte färre, lösningar

12 december 2017

Idag har Industriarbetsgivarna begärt förhandling med GS-facket avseende etableringsanställningar för de som står längst från arbetsmarknaden. Industriarbetsgivarna vill också förhandla om en utveckling av Gymnasielärlingsanställning, Praktikarbete och Yrkesintroduktion.

Industriarbetsgivarna står bakom principöverenskommelsen rörande etableringsanställningar. Dels för att företagen vill ta ansvar för att förenkla insteget till arbetsmarknaden för dem som står längst ifrån den, och dels för att underlätta nyrekrytering och kompetensförsörjning till industrin. Principöverenskommelsen gäller etableringsanställningar för nyanlända, personer under 26 år som varit arbetslösa i sex månader och andra som varit arbetslösa i minst ett år.

Principöverenskommelsen som nåtts har Industriarbetsgivarna och våra motparter ställt sig bakom, undantaget GS. Att stänga ute ytterligare ett lovande alternativ till kompetensförsörjning kan inte vara lösningen. Därför delar vi inte GS konsekvensanalys som gör att de vill ställa sig utanför fortsatta diskussioner om etableringsanställningar. 

Om GS-facket står utanför en så bred överenskommelse som den om etableringsanställningarna utmanas legitimiteten i det breda samhällsansvaret som arbetsgivare och andra fackförbund har enats om. Därför har vi idag begärt förhandling och vi är övertygade om att Industriarbetsgivarna och GS tillsammans hittar bra lösningar i dessa frågor.