Självklart ska yrkesprogrammen ge högskolebehörighet

8 september 2017

Antalet sökanden till gymnasiets yrkesprogram har minskat. Samtidigt har basindustrin svårt att hitta rätt yrkeskompetens. Industriarbetsgivarna ställer sig därför mycket positiva till regeringens förslag att göra yrkesprogrammen högskoleförberedande och därmed höja statusen på yrkesprogrammen och i sin tur få fler att läsa utbildningarna.

Utbildningsdepartementets förslag är att yrkesprogrammen ska få mer matte, svenska och engelska och utöka undervisningen ytterligare två timmar i veckan. De viktiga yrkesämnena kommer inte drabbas eftersom dagens 2 500 poäng ska utökas till 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Detta väntas öka statusen på utbildningarna och ge både elever och föräldrar en trygghet i att ungdomar väljer ett yrkesprogram.

Idag är det krångligt för elever på yrkesprogrammen att få de kurser som krävs för att få en grundläggande behörighet för högskolan. Skolverket och flera andra aktörer bedömer att detta är en bidragande orsak till det minskade intresset för yrkesutbildningarna. Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjning på Industriarbetsgivarna är positiv till regeringens förslag som nu går nu ut på remiss.

– Vi har länge arbetat med ett målinriktat påverkansarbete kring denna fråga via Teknikcollege. Därför är vi nu mycket glada att vi äntligen fått gehör i frågan från regeringen och kan skörda frukten av vårt ihärdiga arbete. Det nya förslaget kommer öka förutsättningarna för våra medlemsföretag att hitta rätt kompetens. Anställningsbarheten och möjligheterna att vidareutbilda sig kommer öka för de som tar examen inom de industritekniska utbildningarna, säger Fredrik Gunnarsson.

Stina Danielsson, HR-chef på SCA, är en av många positiva röster från våra medlemsföretag.
– Det är mycket viktigt för SCAs framgång att vi säkerställer en regional tillgång av högkvalitativ yrkeskompetens och detta förslag ser vi som ett steg i rätt riktning, berättar Stina Danielsson.

> Läs mer om förlsaget på regeringens hemsida

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg