Svensk inflation är irrelevant för industrins konkurrenskraft

7 december 2017

I samband med gårdagens konferens kring lönebildningen hävdade återigen professor emeritus Lars Calmfors att Sverige behöver högre löneökningar. De anförda skälen är två: 

• Det behövs för att Riksbankens inflationsmål ska kunna uppnås.
• Den ”inhemska” sektorn behöver få ett lyft i relativlönerna jämfört med den internationellt konkurrensutsatta.

Vi har hört detta otaliga gånger tidigare och Industriarbetsgivarna har bemött dessa argument:
• Det är inte upp till arbetsmarknadens parter att hjälpa Riksbanken att uppnå målet, penningpolitiken är en uppgift för Riksbanken.
• Utgångspunkten för avtalsförhandlingarna är industrins konkurrenskraft. Den gynnas inte av högre löneökningar än i vår omvärld.
• Vi kan inte räkna med att konkurrenskraften ska räddas av en svagare krona i fallet med snabbare löneökningar, vilket många ekonomer hävdar. Studerar vi data finner vi inget stöd för att högre löne- och prisökningar systematiskt leder till svagare valuta. Risken är istället att högre löneökningar får finansmarknaden att räkna med en tidigareläggning av Riksbankens framtida räntehöjningar. I så fall riskerar kronan att stärkas vilket skulle slå mot konkurrenskraften.

Även Unionens ordförande Martin Linder hävdade att avtalsförhandlingarna måste utgå från inflationsmålet. Den ståndpunkten är naturlig i så motto att löntagarnas reallöner påverkas av svensk inflation. Men det tål återigen upprepas: Svensk inflation är irrelevant för industrins konkurrenskraft.

Artikel från Di - Lars Calmfors vill se högre löneökningar

 

Kinnwalls hörna

Industriarbetsgivarnas chefekonom Mats Kinnwall publicerar löpande analyser över den ekonomiska utvecklingen för basindustrin, Sverige och den globala ekonomiska utvecklingen. Analyserna samlas på Kinnwalls hörna