Långsiktigt avtagande tillväxttrend

22 mars 2017

– De globala förutsättningarna för världsekonomin är att vi befinner oss på en långsiktigt avtagande tillväxttrend, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

– Om vi kryddar det med Donald Trumps protektionism och oron vad det gäller den politiska utvecklingen i Europa, så är det en mycket osäker situation. I ett sådant läge är det extra viktigt att man håller koll på kostnadsutvecklingen och får väl balanserade avtal, berättade Mats Kinnwall i en briefing om de ekonomiska förutsättningarna i avtalsförhandlingarna.

Ta del av Mats Kinnwalls uttalande nedan.