Vår nya filmserie om kompetensförsörjning

9 november 2018

Industriarbetsgivarna arbetar för att säkerställa att våra medlemsföretag får den kompetens de behöver. En viktig del i detta är att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv. En annan prioriterad uppgift är att stärka industrins attraktionskraft för att fler välutbildade ungdomar ska vilja jobba hos våra företag. Om detta och mycket mer kommer våra filmer att ge information om.

 

        Kontaktuppgifter till Jesper Hedin och Fredrik Gunnarsson