Ny lokal satsning ska ge fler industrimedarbetare

29 november 2018

Nu gör industriklustren i Värmland, Teknikcollage Värmland, ett antal industriföretag och fackliga organisationer gemensam sak för att möta bristen på yrkesutbildade medarbetare till den värmländska industrin. Därför bildar man Industriråd Värmland.

Vid årsskiftet etableras fem regionala yrkescenter med inriktning mot industri på fem orter i länet. Dessa erbjuder en sammanhållen yrkesutbildning med ett utbildningsinnehåll som motsvarar industrins behov.

- Genom Yrkescenter industri Värmland skapas en ny utbildningsväg som inte finns idag och som vi hoppas ska attrahera unga som inte hittat rätt yrkesväg än, nysvenskar och vuxna som genom utbildning vill yrkesväxla, säger Boo Rundquist, projektledare för Industriråd Värmland.

I Värmland är industrins årliga arbetskraftsbehov cirka 350 nya medarbetare, men färre än 100 elever går ut från det industritekniska programmet i länet. Industriarbetsgivarna har stöttat projektet från start och Jesper Hedin, utredare på Industriarbetsgivarna, är nöjd att Industriråd Värmland nu blir verklighet. 

- Vi är så glada att det långa och strategiska arbetet med sammanhållen regional vuxenutbildning nu äntligen blir verklighet, säger han. 
- Jag är säker på att antalet industriutbildningar nu kommer att öka, och att kvaliteten på utbildningarna kommer att bli än bättre. Från Industriarbetsgivarna kommer aktivt att följa arbetet i Värmland med ambitionen att sprida resultaten och arbetssättet vidare till fler regioner i hela landet, säger Jesper Hedin.

Nya Wermlands-Tidningen: Nybildade Industriråd Värmland ska minska bristen på yrkesutbildade medarbetare

Jesper Hedin Utredare Kompetensförsörjning
Mobil: 076-810 67 41
Arbete: 08-762 67 41
Email: jesper.hedin@industriarbetsgivarna.se

_HFA1047_web.jpg