Industrin tar matchen tackar för sex fina år

19 december 2018

När Industriarbetsgivarna och övriga industriorganisationer inom Svenskt Näringsliv startade Industrin tar matchen var vår målsättning att tydliggöra sambandet mellan svensk industri och vår gemensamma välfärd. Vi är därför glada att en nyligen genomförd Demoskopundersökning visar att allmänhetens attityder gentemot svensk industri blir alltmer positiva, idag instämmer hela 94 procent i påståendet att ”industrin är viktig för hela landet”. Sverige har en nyindustrialiseringsstrategi och allt fler, både allmänhet, politiker och opinionsbildare pratar positivt om industrin.

Det hade vi inte lyckats med utan alla som stöttat initiativet sedan vi våren 2012 inledde med en annonskampanj i Stockholms tunnelbana. Under de senaste sex åren har vi tillsammans genomfört mängder av aktiviteter. Barnfamiljer och unga politiker har fått möjlighet att besöka industriföretag, i Almedalen har vi arrangerat seminarier, debatter, tävlingar och utställningar.

Nu är det dags att avsluta initiativet och använda våra resurser till andra viktiga projekt som kan göra det enklare för industrin att fortsätta utvecklas och växa i Sverige.

Tack till alla som stöttat oss dessa sex år! Och framför allt - tack till alla svenska industriföretag och eldsjälar som fortsätter att ta matchen för vår gemensamma välfärd, varje dag, året om!

Här finns en kort film som sammanfattar allt som har hänt under åren 
https://youtu.be/u6ap5QmjIwk 

Här finns Demoskopundersökning “Attityder till svensk industri 2018” 
http://industrintarmatchen.se/dev/assets/download/attityder-till-svensk-industri-2018.pdf