Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Industrins råd till en ny regering

6 september 2018

Viktiga frågor som kompetensförsörjning, teknikutveckling och klimat- och utsläppsfrågor, vad kan och bör den nya regeringen göra åt dem?

Finns industrijobben i Sverige i framtiden? Hur ska industrin satsa mer på automation och innovation?

Tommy Harnesk, Ny Teknik, har frågat sju branschprofiler om vad en ny riksdag och regering ska ta tag i. 

Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna svarade så här på frågorna:

Hur kan vi se till att den nödvändiga kompetensen finns i Sverige?

- Ingen fråga är mer akut för industrin än bristen på utbildade anställningsbara personer. Särskilt viktiga är insatser som stärker de yrkesinriktade utbildningarna i gymnasieskolan, yrkescollege, yrkesvux samt yrkeshögskolan. Vi vill att yrkesprogrammen i gymnasiet ska ge behörighet till högskolan med en möjlighet för eleven att välja bort det. Sverige behöver också stärka ingenjörsutbildningarna.

Vad kan göras från politiskt håll för att främja automationsutvecklingen?

- Vi vill se en ökad satsning på strategiska innovationsområden, och fler test- och demonstrationsmiljöer. Digitalisering och automation kommer att kräva stora investeringar från företagen, men förutsätter också att Sverige värnar och utvecklar samverkan mellan näringslivet, det offentliga, och forskningsinstituten - särskilt rörligheten mellan industri och akademi.

Artikeln finns att läsa som helhet för premiumkunder här: https://www.nyteknik.se/premium/har-ar-industrins-rad-till-en-ny-regering-6928475