Kollektivavtalet ger oss bra riktlinjer

31 januari 2018

I Stockholms innerstad, i Vasastan, har AB Begelås sin butik och verkstad. Företagets personal utgörs av sex låssmeder varav vd:n Dan Delleborn är en. Dan anser att den största fördelen med medlemskapet i Industriarbetsgivarna är de riktlinjer han får för sina anställda genom kollektivavtalet.

Artikelserien – Röster från medlemsföretagen

Detta är fjärde delen i vår artikelserie där vi har frågat våra medlemsföretag hur Industriarbetsgivarna hjälper dem med de utmaningar de står inför. De intervjuade har olika roller i företagen och arbetar inom olika branscher och typer av företag.

Dan Begelås2.jpg

Inne i den lilla butiken kan man hitta det mesta inom låsbranschens sortiment. Vad kunderna inte kan se är att det bakom butiksdisken breder ut sig en stor verkstad där det tillverkas nycklar av alla slag. På ett skrivbord ligger SVEMEKs kollektivavtal och Dan Delleborn berättar om fördelarna med avtalet.

- Kollektivavtalet ger oss bra riktlinjer. Det ger en bra bild kring löner så vi kan ge våra anställda rätt och bra lön. Det ger också riktlinjer kring arbetstidsförkortning, pension och arbetstider. SVEMEKs kollektivavtal är ett bra avtal för små företag. Det är en försäkring för företaget, men det är också bra för vår personal. Jag tror inte att anställda alltid vet vilka fördelar ett kollektivavtal ger dem. Via kollektivavtalet får de ett bra skydd så som en god pension och kortare arbetstid. 

Begelås anställda arbetar runt om i hela Storstockholmsområdet. De har en jourtelefon och är beredda på att rycka ut med servicebilarna dygnet runt. Om det har skett ett inbrott och om en dörr inte går att stänga behövs hjälpen omgående. 

Företaget startade 1945 av Dans farfar Bror Gerhard , med initialerna BG, därav namnet Begelås. Dan har arbetat på företaget i fyrtio år, men framtiden för företaget är ovisst. 

Butik Begelås.jpg

- Vi har svårt att hitta rätt kompetens. I dagsläget behöver vi en montör till ute på stan och snart en till vår butik på grund av pensionsavgångar. Det är brist på låssmeder och det är dåligt med utbildning inom området. Det saknas hantverkare överlag i Sverige men idag är det akademiska utbildningar som lockar ungdomar. Jag vet inte i dagsläget hur detta ska lösa sig. I framtiden får vi kanske sälja oss till en stor drake eller lägga ner verksamheten. För min del vore det roligare om företaget hålls småskaligt även i framtiden. 

Dan uppskattar att Industriarbetsgivarna arbetar med kompetensfrågor så som lärlingsanställningar, etableringsjobb, Yrkeshögskolor, Teknikcollege och yrkestävlingar. Dan lyfter även Industriarbetsgivarnas lobbyarbete, arbetsmiljöarbete och fördelarna med att få hjälp med juridiska frågor. 

- Vad ska jag göra om någon uteblir från jobbet vid återkommande tillfällen och inte hör av sig? Vänder jag mig till facket så får jag inte alltid en rättvis bild om åtgärder. För en tid sedan hade jag en anställd med återkommande olovlig frånvaro och Industriarbetsgivarna hjälpte mig att ta hand om det på rätt sätt. Det blev en förhandling med facket och med Industriarbetsgivarnas hjälp gick allt bra. 

dan1b.jpg

Vad hjälper Industriarbetsgivarna er med?

Del 1: Attrahera morgondagens medarbetare - Boo Rundqvist, Uddeholm
Del 2: Nödvändig arbetsrättslig expertis - Knut Evers, Stora Enso
Del 3: Öppnar dörrarna för arbetsmiljöfrågor, Malin Söderman, Boliden
Del 4: Kollektivavtalet ger oss bra riktlinjer, Dan Delleborn, AB Begelås