Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Korttidsarbete hjälper industrin

26 oktober 2018

Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Uppmaningen till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin. Det skriver nio företrädare för parterna inom industrin i en debattartikel i Dagens Industri.

I debattartikeln efterlyser företrädare för Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen, Unionen och IF Metall med flera ett mer konkurrenskraftigt system för statligt stöd vid korttidsarbete. Frågan är ute på remiss och nyligen kom utredningen med ett delbetänkande. 

”Vi som parter inom industrin är positiva till förslaget. Det skulle råda bot på den snedvridning av konkurrensen som finns i dag och stärka Sverige som industrination. Men det finns aspekter som nästa regering behöver ta i beaktande för att systemet ska fungera optimalt”, understryker man i debattartikeln. Företrädarna för parterna i industrin vill bland annat se kortare karenstid än vad utredningen föreslår. 

”Med en så lång karenstid som 24 månader riskerar företag att gå miste om möjligheten att använda systemet, trots att såväl behov som faktiska omständigheter i övrigt föreligger. Vi bedömer i stället att en karenstid på 12 månader, i kombination med ett krav på lokala överenskommelser, är fullt tillräcklig för att motverka överutnyttjande”, understryker de. 

De anser också att inkomsttaket för högsta möjliga inkomst som stödet beräknas på, 44 000 kronor per månad, är otillräckligt. 

”För att systemet ska vara konkurrenskraftigt behövs ett betydligt högre tak. Riktmärket bör vara det tyska systemet där taket ligger på 6 500 euro per månad. Risken är annars stor att korttidsarbete fördelas ojämnt mellan arbetare och tjänstemän”, bedömer de. 

Debatt: Korttidsarbete hjälper industrin
Dagens Industri 

Per Widolf Förhandlingschef
Mobil: 070-552 67 24
Arbete: 08-762 67 24
Email: per.widolf@industriarbetsgivarna.se

_HFA1308_web.jpg

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg